گواهینامه رتبه بندی

توضیحات:

  • اهداء  گواهینامه رتبه بندی A+ از شرکت آکپا ایران به شرکت اصفهان فام مبتکران

    این گواهینامه طبق سیستم یکپارچه شرکت آکپا ایران براساس ارزیابی های به عمل آمده از این واحد تولیدی جهت ساخت درب وپنجره آلومینیوم با پروفیل های تولیدی شرکت آکپا ایران صادر گردید

     


  • تهیه و تنظیم توسط اصفهان فام مبتکران
    تماس : 0313826
    انتشار خبر در :