بازدید مدیران شرکت آکپا

توضیحات:

  • بازدیدمدیران شرکت آکپا جناب آقای مهندس حکیمی و جناب آقای دارخال از محل شرکت اصفهان فام مبتکران و جلسه هم اندیشی در مورد تکنولوژی های روز در ساخت درب وپنجره وپروفیل های اختصاصی با مدیریت شرکت جناب آقای کفیلی و مسئول دفتر فنی جناب آقای مهندس رئیسی 


  • تهیه و تنظیم توسط اصفهان فام مبتکران
    تماس : 0313826
    انتشار خبر در :