بازدید مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) ایران

توضیحات:

  • طی بازدید جناب آقای مهندس ذوالقدر مشاور عالی مدیر عامل و جناب آقای مهندس  درگری ناظر عالیه شرکت عمران گستر بصیر بازوی اجرایی کمیته امداد امام خمینی (ره) ایران از محل کارگاه های این شرکت جهت همکاری در ساخت مجموعه کمیته امداد امام خمینی (ره) بحث وتبادل نظر شد


  • تهیه و تنظیم توسط اصفهان فام مبتکران
    تماس : 0313826
    انتشار خبر در :